Slovník pojmů

Co je Stereoskopie

Foto: geimg.ai
Foto: geimg.ai

Stereoskopie je technika zobrazování obrazu, která vytváří iluzi hloubky a trojrozměrného prostoru. Tato metoda využívá naši schopnost vidět svět trojrozměrně s oběma očima a snaží se simulovat tento efekt uměle.

Sdílet:  

Princip stereoskopie spočívá v prezentaci dvou pohledů na stejný objekt z mírně odlišných úhlů. Každý snímek je určen jednomu z našich očí - protože jsou naše oči od sebe trochu vzdáleny, vnímá každé z nich svět z trochu jiné perspektivy. Když jsou tyto snímky očím zobrazeny současně nebo v krátkém sledu, náše mozek je schopen spojit tyto pohledy do jednoho obrázku, který vnímáme jako 3D. Některé objekty na obrázku tedy vnímáme jako bližší a jiné jako vzdálenější.

Každému oku je nabídnut obraz, který zachycuje svět z jeho perspektivy. Tak vzniká dojem prostoru.

Stereoskopie má mnoho aplikací. Ve filmovém průmyslu jsou běžné stereoskopické filmy - označují se také jako 3D filmy - a divák musí použít speciální brýle, které umožňují každému oku vidět jeden z pohledů. Ve zdravotnictví se stereoskopie využívá při tvorbě trojrozměrných obrazů orgánů pro diagnostické účely. V umění se využívá pro prezentaci trojrozměrných obrazů.

Aby každé oko vidělo jen svůj obraz, je třeba používat nějaký druh 3D brýlí. Ty mohou fungovat na principu anaglyphu (filtrování barev), polarizace (obraz pro jedno oko je polarizován vodorovně, druhý svisle), rychlého přepínání obrazů nebo jako plnohodnotná virtuální realita, kdy má každé oko svůj vlastní displej, na kterém je zobrazován obraz z jeho perspektivy.

3DJournal, leden 2005
Sdílet: