Tipy

Virtuální 3D zahrada

Virtual Flower a výsledný 3D obraz
Virtual Flower a výsledný 3D obraz

Vlastní 3D obrazy je možno tvořit nejen s fotoaparátem v ruce, ale také některými specializovanými programy. Jeden z nich umí vytvářet nejrůznější rostliny a další tvary, které můžete využít buď samostatně nebo jako součást různých složených obrazů. Kde ten program získáte a jak se používá?

Sdílet:  

Program, kterým budeme 3D květiny (a další tvary) tvořit, se jmenuje Virtual Flower. Volně šiřitelná verze sice má některá omezení, ale pro naši práci bude - alespoň zpočátku - plně postačovat.

Poznámka z roku 2023: Tento článek vyšel na stránkách 3DJournal před 20 lety a již není aktuální. Ponecháváme ho tu jen jako připomínku tehdejších časů.

Po stažení programu ho spusťte, následně potvrďte všechny volby při instalaci a můžete začít pracovat. Pokud nezvolíte jinak, ikona programu se ukáže na vaší pracovní ploše a v nabídce Start.

Začínáme

Po spuštění programu se na obrazovce ukáže 'standardní strom', ke kterému se můžete kdykoli vrátit volbou File/Reset.  Pokud kdekoli na ploše programu stisknete levé tlačítko myši a myší pohybujete, strom se otáčí. Pokud přitom držíte pravé tlačítko, pohybujete se kamerou směrem k horní nebo ke spodní části stromu.

Z menu můžete provádět komplikovanější operace. Doporučujeme vždy volit poslední položku v každém menu (Tabbed), která obsahuje všechny položky předchozí dostupné prostřednictvím přehledných záložek. Kromě toho je spolehlivější - na některých počítačích se místo ostatních voleb zobrazují pouze horní lišty oken - a při každém použití je třeba je roztáhnout do použitelné velikosti.

Způsob vykreslení

Na konečný vzhled obrázku má velký vliv způsob jeho vykreslení. Ten se nastavuje prostřednictvím položky Picture/Tabbed. Ze záložky zvolte Pic. Options a hned nahoře můžete nastavit způsob zobrazení kmene stromu, jeho listů nebo horizontu. Při kliknutí na každou z voleb se hned změní obraz, takže můžete sledovat, které tlačítko k čemu slouží.

V záložce More Pic. Opts můžete nastavit - konečně - aby se obraz neukazoval normálně, ale jako anaglyph. Zatrhněte rovněž položky custom a red/cyan, doporučujeme i tree frame/box - rámeček pěkně doplňuje perspektivu. Parametry Screen dist. a Eye separation nastavte tak, abyste obraz viděli přes brýle co nejlépe. Nám se pro běžné stromy osvědčily hodnoty 4 a 0.07. Všimněte si ještě volby Stereoscopic pair - ta se nám bude hodit později - a Normal, na kterou si přepněte nyní - tento režim je pro běžnou úpravu stromu přece jen lepší.

Možná vás zarazilo, že program umí dělat jen černobílé 3D obrázky. To je trochu mrzuté, ale na konci článku se dozvíte, jak tento nedostatek snadno obejít.

V poslední záložce Drawing Opts si všimněte možnosti nastavit takzvaný timeout - pokud by vykreslování trvalo příliš dlouho, po určité době by program přerušil práci a ukázal o tom zprávu. Chcete-li, aby vykreslování vždy dokončil, je třeba nastavit čas pro timeout na dostatečně dlouhou dobu.

Barvy

Barvy se nastavují v menu Colors/Tabbed. Stačí kliknout na barvu, kterou chcete měnit, a na barevném kruhu - a na pruzích vpravo - nastavit barvu novou. Pokud se okno s barevným kruhem neukáže - a místo něj se zobrazí pouze horní pruh okna - najeďte na spodní okraj tohoto pruhu a okno roztáhněte. Výběr barvy není třeba potvrzovat, stačí okno zavřít.

Vlastní 3D stromy

A teď se pustíme do úprav stromu - z menu Flowers etc./Tabbed. V první záložce se mění tvar listů. Buď si jej můžete vybrat ze seznamu vpravo dole (Leaves) a nebo měnit již vybrané ručně - tažením jednotlivých bodů okraje listu na jeho obrázku.  Pomocí volby Size for leaf pak nastavujete velikost listů. Veškeré změny se rovnou promítají do hlavního obrazu.

Pomocí tlačítka Add to (a nebo stejnojmenné záložky) můžete přidávat listy, ploché květy (Sheet flowers) a 3D květiny (3D flowers) na vybrané skupiny větví (stačí zkusit kliknout do některého z pruhů). V příslušných záložkách pak můžete měnit vlastnosti těchto květin. Na záložce Objects pak navíc můžete vybrat některý z řady různých objektů, který květy na stromě nahradí. Na větvích tak mohou růst třeba krychle. Pomocí záložky Petal pak můžete měnit tvar okvětních lístků.

Tvar celých stromů ovlivníte v menu Numbers/Tabbed. Pomocí volby Branches například řeknete, kolik má z každého 'kolena' vyrůstat větví, pomocí volby Stalks množství listů (resp. řapíků s listy). Čísla v řádcích znamenají např. to, jak se natáčí každý další list na větvi (jsou-li tam tedy 3, úpravou druhého čísla změníte natočení druhého listu na každé větvi). Jak se změny těchto čísel promítnou na váš strom doporučujeme vyzkoušet metodou pokus/omyl.

Záložka Numbers B přidává některé další parametry vašeho stromu - například. délku větví (rostoucích ze stejného místa) - Lenghts of branches, nebo to, jak se postupně zkracují větve, které rostou na sobě (Scale at each step).

Některé změny, které jste prováděli v posledních dvou položkách menu, lze provádět i prostřednictvím volby Shape/Tabbed. Některé z nich tu lze přitom provádět tažením myší, což je jistě příjemné.

Tvoříme, tvoříme ve 3D

I když se to možná nezdá, v programu lze vytvářet i jiné tvary, než jen stromy. Stačí například na větve navléknout nějaké roztodivné tvary a poté zvolit Shape/Branches/Branche shapes - none. Větve tak zmizí, zatímco tvary zůstanou.

Další zajímavou možností jsou animace.  Chcete-li vytvořit pohyblivý obraz, zamiřte do menu Output/Animations. Například prostřednictvím Trees grow nebo Leaves grow přimějete program, aby animoval růst stromu nebo listů. Nezapomeňte přitom zapnout volbu Animate main Win. and shape tree. V položce Cycle time pak můžete nastavit, jak dlouho (v sekundách) má animace trvat.

Pokud budete hledat inspiraci pro vlastní tvorbu, určitě zamiřte do menu File/Open a otevřete si některý z obrázků, které jsou dodávány s programem.

Barevné 3D obrázky

Jak už jsme zmínili v úvodu, program Virtual Flower umí tvořit pouze černobílé anaglyphy (3D obrázky pro červeno/modré brýle). Toto omezení lze naštěstí poměrně snadno překonat. Stačí nastavit Stereoscopic pair v menu Picture/Tabbed/More, potom obrazovku uložit do schránky (stiskem klávesy Print Screen) a v nějakém grafickém editoru vyříznout levý a pravý obrázek a oba je uložit (pozor, pravý je vlevo a naopak).

Poté je nahrajte do nástroje 3DJournal, pokud jste je oříznuli nepřesně, tak je k sobě spasujte a máte hotovo. Pokud by barevný výsledek nevypadal dobře - a černobílý obrázek v programu 3DJournal ano, zkuste v onom zmíněném grafickém editoru nebo přímo v programu 3DJournal potlačit výraznost barev.

3DJournal, červenec 2003
Sdílet: