Tipy

Jak převést 2D video do 3D

Zwei-stein a schéma pohybu
Zwei-stein a schéma pohybu

Mnozí z nás už mají doma archiv vlastních videí - z dovolených i z nejrůznějších akcí. Obraz v nich je ale pouze plochý. Pojďme se podívat, jak mu lze - za určitých snadno splnitelných podmínek - přidat třetí rozměr.

Sdílet:  

Následující text vychází z nápadu, se kterým se nám ozval náš čtenář Radek Skačík. Po domluvě s ním jsme na tomto nápadu začali experimentovat a nyní vám přinášíme tento text. A jaký je ten nápad?

Trocha teorie

Na videu bývá zachycen nějaký pohyb. Řekněme, že je to třeba balón v popředí letící vpravo.  To znamená, že na každém dalším snímku videa je posunut trochu více doprava tak, jak je naznačeno ve vloženém nákresu A úvodního obrázku.

Řekněme, že pro 3D zobrazení použijeme metodu anaglyph. A teď si představte, že z prvního snímku vezmete červenou barvu a z druhého modrou a zelenou a složíte je do jednoho snímku - prvního snímku nového videa. Potom uděláte totéž pro druhý a třetí snímek - a dostanete druhý snímek nového videa. A tak dál. Co se stane?

Pokud se jeden objekt na videu pohybuje jedním směrem, je převod do 3D snadný.

Protože na každém dalším snímku je balón trochu víc vpravo a vy z dřívějších snímků berete červenou a z pozdějších modrou a zelenou barvu - a protože pravé oko vidí přes brýle červenou a levé oko modrou a zelenou - tak pravé oko teď vždy vidí balón trochu víc vlevo a levé vpravo (můžete to vidět na vloženém nákresu B úvodního obrázku). Ale to je přece princip 3D zobrazení objektů v popředí!

A teď prakticky

V redakci jsme provedli řadu testů a nakonec jsme našli software, který je zdarma a přitom dokáže výše vysvětlený převod provádět automaticky. Jmenuje se Zwei-Stein a stáhnout si ho můžete z této stránky. Program nainstalujte a spusťte.

Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na nápis Right click here to import media clip. Zvolte Import media clip a nahrajte své video. Poté klikněte na stejné místo ještě jednou a nahrajte video podruhé.

Klikněte na první video a nad ním tlačítkem Add Video Effect přidejte Basic Effects - Mapper. Obě táhla pro Map Green i Map Blue stáhněte na 0 a vrchní táhlo Map Opacity dejte na 0,5.

Klikněte na druhé video a nad ním tlačítkem Add Video Effect rovněž přidejte Basic Effects - Mapper. Obě táhla pro Map Red stáhněte na 0.

Nyní druhé video posuňte myší trochu doprava (můžete o jeden snímek, ale i o víc - u každého videa je třeba experimentovat). Výsledný obraz pro různé části videa můžete sledovat v náhledovém okně vpravo nahoře. Po videu se posouváte táhlem nad klipy.

Video můžete uložit volbou File - Export a volbou jednoho z formátů videa.

Co nejlepší výsledky

V praxi samozřejmě většinou neplatí, že by se na videu pohyboval jenom jeden předmět, navíc  se může chvíli pohybovat doprava, potom doleva, nahoru. V takovém případě je třeba pro různé části videa nastavit filtry různě - jednou bude brána červená barva z dřívějších snímků, jindy bude vhodné ji brát z pozdějších (a modrou a zelenou naopak).

Někdy bude mít pohyb zachycený na videu takové vlastnosti, že jeho rozumný převod do 3D videa nebude možný. Vždy je třeba trochu experimentovat a hledat nejlepší řešení.

U některých videí bude převod do 3D touto jednoduchou metodou nemožný.

Protože uvedený postup používá poloprůhlednou první barevnou vrstvu a pod ní vrstvu druhou, je třeba počítat s úbytkem barev a jasu. Pokud by to vadilo, doporučujeme provést korekce v programu pro střih videa, který používáte pro svou běžnou práci. Další možností je vytvořit video nikoli jako anaglyph, ale pro paralelní zobrazení.

3DJournal, duben 2004
Sdílet: