Tipy

Jak fungují 3D fotografie a 3D obrazy

Foto: getimg.ai, úpravy 3DJournal
Foto: getimg.ai, úpravy 3DJournal

Pojďme si na jednoduchém pokusu ukázat, jak vlastně fungují stereografické (3D) obrázky. Pochopení toho, proč oči vidí nějaký obraz jako plochý a jiný jako prostorový, nám usnadní vytváření vlastních obrazů i následné experimentování.

Sdílet:  

Co vidí oči

Při vytváření stereografických (3D) obrázků se vychází z toho, co naše oči vlastně vidí v okamžiku, kdy je nějaký předmět bližší nebo vzdálenější. Než abychom to dlouze rozebírali, zkusme si to jednoduše každý sám. Stačí k tomu jakýkoli předmět, který můžete vzít do ruky, např. obyčejná tužka.

Tak tedy: Vezměte tužku svisle (např. špičkou nahoru) do ruky. Dejte si ji před oči do takové vzdálenosti, abyste ji dobře viděli. Nyní se podívejte na nějaký předmět za tužku - například na šálek kávy na stole, na monitor počítače nebo na budík na nočním stolku. Tužka by od tohoto předmětu měla být trochu vzdálená - alespoň 15 centimetrů.

Levé oko vidí věci, které jsou vpředu, trochu víc vpravo než pravé.

Zavřete levé oko a posuňte tužku tak, abyste si mohli snadno zapamatovat její přesnou polohu. Může například přesně zakrývat ouško šálku, levý okraj monitoru nebo pravý okraj onoho budíku. A teď prohoďte otevřené oči - levé otevřete a pravé zavřete. Pokud jste celý pokus dělali pečlivě, tužka se zdánlivě posunula doprava (přitom ve skutečnosti se ani nepohnula). Nepodařilo se? Zkuste to ještě jednou.

Z uvedeného pokusu je patrné, že levé oko vidí věci, které jsou vpředu (např. před oním okrajem monitoru), trochu víc vpravo než pravé. Předměty vzadu pak více vlevo (můžete to zkusit např. tak, že dáte tentokrát tužku za hranu monitoru.) Jak se toho dá využít pro získání prostorového obrázku, například fotografie? Stačí mít jednu fotografii udělanou tak, jak ji vidí levé oko a druhou tak, jak ji vidí pravé. Potom už je potřebné jen obě fotografie sloučit tak, aby když se na ně podíváte, vidělo každé oko jen tu svoji část. Protože za normálních okolností uvidí obě oči na sloučené fotografii to samé, požívají se speciální brýle.

Červenomodré brýle

Nejdostupnějšími brýlemi, které umožňují vidět stereogramy, jsou brýle s červeným a modrým sklem (slídou). I přesto, že jde o poměrně levné zařízení, je tu jeden problém: V obchodě na rohu je většinou nekoupíte. Nicméně v e-shopech byste pochodit měli. Třeba na některém z asijských tržišť, například Aliexpress.

A jak ty brýle fungují? Když si je dáte správně před oči (červeným sklem před levé a modrým před pravé), můžete zjistit dvě věci - za prvé to, že levé teď vidí svět červeně a pravé modře. Pečlivý pozorovatel však zjistí ještě jednu důležitější věc: Pokud je nějaká věc červená (např. červený hrnek na bílém stole), levé oko ji takřka nevidí (vidí stůl i hrnek červeně), zatímco pravé ji vidí jako tmavou. Podobně pravé oko nevidí modrou (případně modrozelenou) a levé ano. Když je pozadí jiné než bílé, situace se poněkud mění - stále ale platí, že každé oko vidí něco jiného.

A v tom je celý trik. Stačí tedy ponechat z původních fotografií pro levé a pravé oko jen ty barvy, které každé oko vidí a pak obě fotografie sloučit dohromady. Pak nasadit brýle a můžete se už kochat prostorovým obrázkem. Jak ale barvy vynechat a obrázky sloučit?

Vhodný software

Abyste mohli z levé a pravé fotografie vytvořit stereogram, měli byste použít vhodný software (počítačový program). 3DJournal.com takový program vytvořil a je tak k dispozici na našich stránkách.

Program jsme vytvořili tak, aby snadno umožňoval vytvořit stereografické (3D) obrázky i z fotografií pořizovaných běžnými fotoaparáty. Levou a pravou fotografii tak vůči sobě můžete snadno posouvat i je natáčet tak, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků. Nechybí možnost vytvoření černobílého obrázku a lze uložit jak celý vytvořený obrázek, tak i jeho výřez. Podporováno je rovněž zpracování více obrázků současně - a tak lze snadno tvořit 3D filmy.

A ještě poznámka

Obrázkům, které pro zobrazení v prostoru využívají červenomodrých brýlí, se říká anaglyphy (anaglyfy). Existují i jiné možnosti - využití polarizačního efektu, rychlého zakrývání a odkrývání očí pomocí LCD a další. Kromě anaglyphů však zatím žádné z 3D obrázků nelze jednoduše a levně tvořit a prohlížet doma.

3DJournal, červenec 2003
Sdílet: