Tipy

3D postavy jako na dlani

Poser a 3D postavy
Poser a 3D postavy

V některých článcích na 3DJournalu se můžete dočíst, jak vytvořit 3D scénu a poté ji převést do anaglyphu. Aby scény nebyly mrtvé, pustíme se tentokrát do vytváření 3D postav.

Sdílet:  

Lidské (a koneckonců i zvířecí) postavy mají z hlediska většiny smrtelníků tu nevýhodu, že je pro jejich tvorbu třeba mít nějaké umělecké nadání. A nebo speciální software. My se vydáme touto druhou cestou a použijeme program Poser, jehož funkční demoverzi si můžete stáhnout zde v sekci Downloads.

Tento program je, zdá se, funkční i 20 let od chvíle, kdy jsme o něm poprvé psali. Ovládání se však může lišit.

Vyberte verzi pro Windows a nainstalujte.

Jak na to

Po spuštění programu se otevře okno s jednou standardní postavou (muž). Okolo je řada ovládacích prvků, jimiž můžete postavou hýbat, měnit její barvy a vůbec ji upravovat dle svého.

Nad postavou najdete tyto nástroje: rotace (rotate) - otáčí vybranou částí těla (například paží nahoru); kroucení (twist) - kroutí vybranou částí (například když otáčíte dlaň nahoru a dolů nebo nohu špičkou dopředu nebo do strany); převod/táhni (translate/pull) - táhne tělo za vybranou částí do stran; převod/dovnitř-ven (translate/in-out) - táhne tělo za vybranou částí dopředu a dozadu (ven z obrazovky nebo za ni); velikost (scale) - zvětšuje nebo deformuje část těla; zužování (taper) - deformuje část těla tím, že ji na jednom konci zužuje nebo rozšiřuje; rozbití řetězce (chain break) - přeruší řetězec částí těla, který slouží k jiným operacím (kliknutím umístěte například nový break do ramene a sledujte, jak se mění účinky operace převod/táhni (translate/pull) bez něj a s ním); barva (color) - vybarvení těla nebo oblečení barvou (vybírá se z nabídnuté palety po kliknutí na tělo); nástroj pro seskupování (grouping tool) - seskupuje části těla pro určité operace.

Hned vedle okna s postavou vpravo můžete nastavit některé vlastnosti zobrazení - v horní části například zobrazení stínů, ve spodní pak třeba barvu pozadí nebo popředí. Dále vpravo se pak zobrazují různé parametry, které můžete nastavovat, a to podle právě vybraného nástroje.

Prostřednictvím menu Windows/Library si můžete nechat zobrazit knihovnu některých objektů (v demoverzi jich ale příliš není) a jejich prostřednictvím například změnit účes své figury. Rovněž tak můžete rychle změnit její postoj nebo k ní přidat nějaký další objekt.

Hned vlevo od okna s postavou jsou nástroje pro přepínání pohledu, dále vlevo pak pro práci s kamerou, která snímá postavu. Prostřednictvím obrazů rukou kamerou hýbete v příslušném směru, koule se šipkami slouží k jejímu natáčení, obrázek hlavy a končetin nahoře slouží k výběru kamery (například zaměřené na tvář, na celé tělo a podobně). Vlevo nahoře můžete nastavovat světla mířící na postavu, případně přidávat světla nová (a samozřejmě je i ubírat).

Pod obrázkem vlevo je sada tlačítek přepínající způsob zobrazení postavy (drátěný model, stínovaný model apod.), přímo pod obrázkem táhlo animačního panelu. Vpravo nahoře si ještě všimněte záložky Setup, díky níž můžete postavě přeházet kosti v těle (opravdu, doslova).

Možností, které program Poser nabízí, je skutečně spousta - a protože tento článek rozhodně nechce nahradit jeho uživatelskou příručku, můžeme tu zmínit jen ty nejdůležitější. Zkuste si například jen tak pro zajímavost ještě třeba v menu položku Display/Figure style/Cartoon, která zobrazí postavu jako z komixu, Display/Paper texture/Grain, která změní povrch pozadí (papíru, na kterém je postava 'nakreslena'). V položce Figure/Figure height zase třeba můžete nastavit, zda je vaše postava dospělá, nebo zda je velká jako dítě (child), zda je svalnatá a podobně.

S brýlemi

Když máte hotovo, můžete nechat spočítat výsledný obraz - vyberte v menu položky Render/Render. Pro nás to ale samozřejmě ještě není vše, protože naším cílem je anaglyph, tedy 3D postava pozorovatelná 3D brýlemi. Je tedy třeba vytvořit záběr postavy levou kamerou a pravou kamerou.

Doporučujeme následující postup: Nastavte záběr kamerou tak, jak má vypadat výsledný obraz (tím se rovnou vpravo vedle okna postavy zobrazí parametry kamery). Vyrenderujte obraz. Uložte ho (například prostřednictvím klávesy Print Scrn a grafického editoru, kam vlepíte obsah schránky po této operaci). Posuňte kameru doprava - nejlépe pomocí táhla Dolly X vpravo od okna postavy. Pokud jste postavu nepřibližovali ke kameře a příliš nehýbali scénou, mohl by být vhodný posun o 40 jednotek (doporučujeme experimentovat - záleží i na dalších vlastnostech vaší scény). I tento obraz vyrenderujte a uložte.

A nyní již jen oba získané obrazy vložte do programu 3DJournal a složte je dohromady. Pokud jste je sejmuli klávesou Print Scrn, jistě ještě bude vhodné oříznout okolí postavy s ovládacími prvky.

K plné verzi programu existuje řada dalších doplňkových nástrojů i objektů, které si lze stáhnout z nejrůznějších míst po celém webu. Přejeme vám mnoho krásných vlastních 3D figur.

3DJournal, prosinec 2003
Sdílet: